Kontaktai: (8-5) 250 0280, LLRI@llri.lt.
Šeimyniškių g. 3A (įėjimas iš Slucko g.), Vilnius (žemėlapis)

Daugiau Naujienos

Ekspertizė. ES šalių patirtis: grynųjų ribojimas nėra efektyvi kovos su šešėliu priemonė

Europos sąjungos šalių patirtis rodo, kad atsiskaitymų grynaisiais ribojimas nėra efektyvi priemonė kovojant su šešėline ekonomika. Šešėlis atsiskaitymus grynaisiais ribojančiose šalyse nėra mažesnis už jo netaikančiose šalyse. Grynųjų ribojimas didžiąja dalimi niekaip nepaveikia šešėlio, kadangi šešėlis yra nelegali veikla ir tokių įstatymų nesilaiko. Svarbu tai, kad atsiskaitymų grynaisiais ribojimas mažina konkurenciją tarp atsiskaitymo būdų ir sukuria prielaidas finansinių paslaugų brangimui. Dėl šių priežasčių LLRI siūlo nepritarti atsiskaitymų grynaisiais ribojimui.

Ekspertizė. Išankstinio mokėjimo SIM kortelę telefonui bus galima įsigyti tik su asmens dokumentu?

Projektu siekiama sukurti tokį teisinį reguliavimą, kuris be kita ko nustatytų pareigą registruoti judriojo ryšio išankstinio mokėjimo SIM korteles ir privalomai fiksuoti abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo duomenis, t. y. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, asmens kodą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį (jei elektroninių ryšių paslaugos naudotojas yra užsienietis).

Ekspertizė. Ribojant dviejų ūkio subjektų derybas dėl kainų, kainos gali kilti vartotojams

Įstatymo pakeitimu apribojant galimybę dviem ūkio subjektams derėtis dėl prekių kainų, gali kilti kainos vartotojams. Siūlomas suvaržymas yra nepagrįstas, diskriminacinis ir apriboja esminę verslo santykių sudėtinę dalį – derybas. Nėra pagrindo uždrausti derėjimąsi dėl nuolaidų, paremtų galimais santykiais su trečiaisiais asmenimis.

Ekspertizė. Naujame Darbo kodekse yra neproduktyvių, nereikalingų ir nesuderinamų su partneryste grįstais darbuotojo ir darbdavio santykiais nuostatų

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai dėl naujojo Darbo kodekso projekto Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išanalizavo naujojo Darbo kodekso projektą (toliau – Projektas) ir teikia šias pastabas bei pasiūlymus. Nepaisant toliau išdėstytų pastabų, Projektas yra didelis žingsnis darbo santykių lankstumo kryptimi. Manome, kad įgyvendinus Projekto pasiūlymus individualių darbo santykių lankstumui didinti, būtų ženkliai [...]

Ž. Šilėnas. Naujas Darbo kodeksas: gerai, bet

Neseniai paviešintas Darbo kodeksas (DK) iš esmės yra ėjimas teigiama linkme. Siūlomų pokyčių, leidžiančių lanksčiau dirbti ir kurti, verkiant reikėjo. Tačiau į naują DK tikrai nereikia įtraukti nuostatų, kurios neturi nieko bendro nei su darbu, nei su kūryba. Apžvelgsiu keletą nuostatų, kurios ne sprendžia konfliktus tarp vienoje valtyje sėdinčių partnerių – darbuotojų ir darbdavių, o [...]