Jasinskio g. 16a
LT-01112 Vilnius
Tel: 25 26 255
Faks.: 25 26 258
LLRI@LRinka.Lt
 

LT  |  EN

 |   |   |   | 
Atgal  | Spausdinti  | Skaityti

Instituto ekspertai vertina premjero A. Brazausko kasmetinę Vyriausybės ataskaitą

LLRI
2002-03-13
Parengta pagal LLRI ekspertų komentarus žiniasklaidai
A. Brazausko Vyriausybė toliau vykdė teisės aktų harmonizavimą dėl Lietuvos integracijos į ES ir tęsė kitų vyriausybių pradėtus darbus, teigia LLRI ekspertai, vertindami premjero A. Brazausko Vyriausybės pastarojo pusmečio veiklą. Jų nuomone, didėjantis biudžeto pajamų surinkimas yra atsigaunančio verslo, ne šios Vyriausybės nuopelnas.
 
Kovo 12 d. premjeras A. Brazauskas, pristatydamas kasmetinę Vyriausybės ataskaitą, akcentavo, jog praeiti metai Lietuvos ekonomikai ir biudžetui buvo sėkmingi. Pačiu didžiausiu pasiekimu premjeras A. Brazauskas įvardijo tai, jog ši Vyriausybė „pradėjo vykdyti biudžetą, ko nebuvo beveik penkerius metus“.
 
LLRI ekspertų nuomone, didesnį biudžeto surinkimą lėmė ne šios Vyriausybės sprendimai, o pagerėjusi ekonominė situacija - augantis BVP. Ekonomikos augimui didžiausios įtakos turėjo kiti veiksniai, visiškai nesusiję su Vyriausybės darbu: didėjanti paklausa užsienio ir vidaus rinkose, augantis eksportas. Tai, anot ekspertų, yra nuopelnas ne dabartinės Vyriausybės, o atsigaunančio verslo, kuris per pastarąjį pusmetį dirbo ankstesnių vyriausybių priimtų sprendimų erdvėje, o šios Vyriausybės priimti sprendimai, pavyzdžiui, reinvesticijų apmokestinimas pelno mokesčiu, dar nespėjo paveikti įmonių veiklos rezultatų.
 
Pasak LLRI ekspertų, būtina vykdyti verslui palankias reformas, kad nebūtų nuslopinta ši verslo ir kartu biudžeto pajamų augimo tendencija. Tačiau panašu, kad tokiai padėčiai išsilaikyti grėsmė gali kilti dėl šiuo metu Vyriausybės deklaruojamų ketinimų stiprinti importo kontrolę, griežtinti muitinės vertės nustatymą, didinti mokesčių naštą.
 
A. Brazausko Vyriausybei nepavyko atsisakyti ydingos praktikos, kai nauji įstatymai priiminėjami likus labai nedaug laiko iki jų įsigaliojimo, o poįstatyminiais teisės aktais nustatinėjamos konkrečios jų taikymo taisyklės (pavyzdžiui, Pelno mokesčio įstatymas). Instituto ekspertų nuomone, tokia praktika negali būti pateisinama, nes ji be galo trukdo įmonėms planuoti savo veiklą.
 
Daugiausia A. Brazausko Vyriausybė nuveikė keisdama mokesčių įstatymus, tačiau mažai dėmesio skyrė reformoms sveikatos, pensijų ir švietimo sistemose.
 
LLRI ekspertai A. Brazausko Vyriausybės kasmetinės veiklos ataskaitoje pasigedo priimtų sprendimų įtakos įvertinimo. Ataskaitoje tėra vardijami priimti sprendimai, tačiau nėra įvertinta, kaip tie sprendimai ir jų įgyvendinimas paveiks konkrečias visuomenės grupes.
 
Nors premjeras A. Brazauskas Lietuvos integraciją į ES įvardijo kaip vieną iš koalicinės Vyriausybės prioritetinių tikslų, ji akivaizdžiai delsia priimti tvirtą ir aiškią poziciją dėl pačių aktualiausių šiais metais klausimų – dėl pereinamojo laikotarpio žemės pardavimui ir Ignalinos atominės elektrinės 2-jo bloko uždarymo. LLRI ekspertų nuomone, toks Vyriausybės nenoras išsakyti ryžtingą poziciją atrodo keistai ir prieštarauja deklaruojamam prioritetiniam tikslui.