Jasinskio g. 16a
LT-01112 Vilnius
Tel: 25 26 255
Faks.: 25 26 258
LLRI@LRinka.Lt
 

LT  |  EN

 |   |   |   | 
Atgal  | Spausdinti  | Skaityti

Laisvoji rinka pradeda ir laimi!

Rūta Vainienė, LLRI viceprezidentė
2001-11-08
Komentaras, Delfi.lt, "Rinkos erdvė"
Laisvoji rinka. Jos niekada ir niekur nebuvo. Neturime senelių, galinčių papasakoti “o prie laisvosios rinkos…”. Negalime pasiremti pasaulio patirtimi. Jei visai atvirai, daugelis gerai ir nežinome, su kuo ji valgoma - ta laisvoji rinka. Vienam ji asocijuojasi su Eldorado gėrybėmis, kitam – su nesaugumu, trečiam – su laukiniu kapitalizmu, ketvirtam tai – JAV ar Honk Kongas. “Delfi” lankytojams tardami “iki pasimatymo”, šį kartą – apie laisvąją rinką. Nes laisvosios rinkos principais remiamės visuose savo straipsniuose, pasiūlymuose ar komentaruose, kiekvieną kartą šių principų negvildendami. Taigi trumpai ir nepretenduojant į visa apimančią analizę.
 
Laisvoji rinka yra ne istorijos ar geografijos, o ekonomikos teorijos objektas. Nenumokite ranka, nurašydami teorijas į sąvartyną. Teorijos veikia. Dėsniai pasitvirtina praktikoje. Teorija reikalinga, kad galėtum suvokti ir paaiškinti gyvenime vykstančius procesus. Dar I. Kantas seniai šia tema rašė, kad visi tik išjuoktų tą artileristą ir tą mašinistą, mėginančius paniekinamai kalbėti apie bendrąją mechaniką ir apie matematinį sviedinių šaudymo mokslą, girdi, teorija yra gudriai sumanyta, bet praktikoje ji negaliojanti, nes patirties rezultatai esą visai kitokie nei teorijos. Deja, ekonomikos mokslo tiesas linkstama sumenkinti vien todėl, kad skirtingai nuo tokių mokslų kaip mechanika, jos objektas – rinka – yra akimi neregimas ir perteikiamas tik sąvokomis.
 
Laisvosios rinkos dėsniai yra įrodyti (L. von Mises savo traktate net 900 puslapių paskyrė šių dėsnių įrodymui), taigi jie nėra iš piršto laužta ir neįgyvendinama idėja. Laisvosios rinkos dėsniai (postulatai) veikia žmonių visuomenėje, nepaisydami, ar tie žmonės tuos dėsnius žino, ar ne. Skirtingai nuo fizikos, šie dėsniai dažnai neturi vardų, bet teigia labai akivaizdžius dalykus. Pavyzdžiui, kad kiekvienas žmogus yra individualus, skirtingi jo pomėgiai, poreikiai ir interesai, jis skirtingai vertina gėrybes. Vadinasi, iš anksto yra pasmerkta “objektyvaus ir teisingo” apmokestinimo ir mokesčių perskirstymo idėja, nes tai, kas “teisinga” vienam, neteisinga kitam. Arba kad informacija yra išsklaidyta, kad kiekvienas priimame sprendimus remdamiesi ta ribota informacija, kurią turime. Vadinasi, iš anksto pasmerkta yra plano komiteto ar bet kokio kito komiteto (ministerijos) kaip visažinės organizacijos idėja. Arba kad ekonominiai ištekliai yra riboti, yra optimalus jų derinimo būdas ir jie gali duoti tik ribotą naudą. Vadinasi, kiekvienas ribotas resursas, panaudotas ne optimaliu būdu, yra tam tikra dalimi iššvaistytas. Tai reiškia, kad, jei įmonei primetami ne abiem pusėms naudingi darbai, pavyzdžiui, statistinių ataskaitų pildymas, įmonė švaisto savo ribotus darbo išteklius ir nesukuria tos naudos, kurią būtų galėjusi sukurti. Ir taip toliau.
 
Paisydami rinkos dėsnių, žmonės gali (jei nori ir moka) gyventi geriau. Tie, kurie žino teoriją turi daug pranašumų prieš jos nežinančius. Pavyzdžiui, jie gali išvengti klaidų - nes žinodami teoriją jie gali numatyti pasekmes, jiems nebūtina praktika norint įsitikinti kartais akivaizdžiais, o kartais neakivaizdžiais dalykais. Todėl neskubėkime kaltinti laisvosios rinkos apologetų, kad jie pernelyg dažnai kartoja vadovėlines tiesas. Kaltinti reikėtų tuos, kurie priiminėdami ekonominius sprendimus pernelyg dažnai šias tiesas pamiršta. Nenoriu pasakyti, kad tie, kurie nežino ekonomikos, neturi sėkmės garanto ir yra pasmerkti. Jokiu būdu ne. Kaip ir nieko nežinantis apie artilerijos mokslą gali iššauti patranką. Tačiau juk nenorėtume šaudyti tokia patranka, kurią sukonstravo nieko apie artileriją neišmanantis žmogus? Taip ir ekonomine veikla užsiimantiems žmonėms labai jau nepatikima ir nesaugu gyventi aplinkoje, kurios ekonominėms sąlygoms įtaką daro puikūs kitų sričių žinovai. Arba ekonomikos diplomą turintys, bet pagrindinių ekonomikos dėsnių nepripažįstantys specialistai.
 
Žinoma, patys laisvosios rinkos dėsniai nieko nesukuria ir nieko negarantuoja (nei mãnos, nei šviesaus rytojaus). Jie tik teigia, kad privati nuosavybė ir laisvi mainai yra tos prielaidos, kurioms esant galima gauti maksimalią naudą (kitais atvejais net tokios galimybės nėra). Laisvosios rinkos sistema yra naudingesnė visiems bendrai paėmus, nes laisvų mainų principas visuomet garantuoja abipusę naudą. Juk iš esmės egzistuoja tik dvi kryptys: arba link laisvosios rinkos, arba link socializmo. Arba link potencialios visų gerovės, arba link gerovės tų, “kurių sąrašas pridedamas”. Su daugybe skirtingų praktinių išraiškų tarp šių dviejų polių. Tai tarsi šachmatų partija su aibe kombinacijų, kai padėtis lentoje išsidėsto baltųjų arba juodųjų naudai. Ėjimas link socializmo yra esminių, pamatinių ekonomikos dėsnių nepaisymas. Todėl socializmas pralaimi. Todėl laisvoji rinka pradeda ir laimi!
 
Bendro LLRI ir Delfi.lt projekto "Rinkos erdvė" komentaras