Jasinskio g. 16a
LT-01112 Vilnius
Tel: 25 26 255
Faks.: 25 26 258
LLRI@LRinka.Lt
 

LT  |  EN

 |   |   |   | 
Atgal  | Spausdinti  | Skaityti

LLRI ir TSPMI projektas PILIEČIŲ PASIRINKIMAS 2008: „Jaunosios Lietuvos“ rinkiminių nuostatų analizė

2008-10-07
Rinkiminių nuostatų analizė
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ir VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) projekto „Piliečių pasirinkimas 2008“ dalis. 16 rinkimuose dalyvaujančių partijų pagal rinkimų biuletenių numerius vertinamos pagal prielaidas ekonomikos augimui, nuoseklumą, realistiškumą, konkretumą ir atitikimą deklaruojamoms vertybėms. Jūsų dėmesiui, 15 numeriu rinkimų sąraše esančios partijos „Jaunoji Lietuva“  rinkiminių nuostatų analizė.
 
Palis pinigais iš tuščio į kiaurą
 
Bendras vertinimas
 
Partija „Jaunoji Lietuva“ pasitenkina tautiškumo gynimo retorika ir nesiūlo beveik jokios konkrečios valstybės ir visuomenės pertvarkos programos. Susitelkiama į agresyvias nuostatas ,,mafijos“, homoseksualų ir valdžioje esančių korumpuotų partijų atžvilgiu, nesiūlant pozityvių sprendimų būdų.
 
„Jaunosios Lietuvos“ ekonominės nuostatos yra kraštutinės kairiosios, ji pasisako už didelę ir dosnią valdžią, gerovės valstybę, tačiau nesuvokia kad prieš pešant ir pjaunant žąsį, ją pirma reikia išauginti, nupenėti. Partijos programa kuria iliuziją, kad gerovė yra objektyviai egzistuojanti, ir ją valstybė turi išdalinti – visiems (nemokamą mokslą, minimalų pragyvenimo lygį, visas medicinos paslaugas) arba kai kam (mažesnius mokesčius, kompensacijas už kainų augimą) – kriterijų nėra. Kuriančiąja ekonomikos dalimi partija rūpinasi per mažai – tik reikalavimų verslui ir licencijavimo srityje. Programa neišsami, fragmentiška, bet santykinai konkreti, nesistengianti aptakiose frazėse slėpti pasiūlymų esmės. Gausu ekonominio diletantizmo. Beje, partijos programą pavyko rasti asmeniniame jos lyderio puslapyje – pačios partijos svetainėje programos tiesiog nėra.
 
 
Mokesčių politika
 
Partija pateikia du pasiūlymus mokesčių srityje ir abu neigiamai paveiksiančius ekonomikos augimą ir pačią mokesčių sistemą – tai progresiniai mokesčiai ir mokesčių lengvatos įmonėms už naujausių technologijų naudojimą. Partija nepasisako aktualiais mokesčių reformos klausimais – „sodros“ lubos, lengvatų naikinimas, mokesčių naštos mažinimas nėra programoje aptartas.
 
Reguliavimo politika
 
Partija už monopolijų reguliavimą ir reikalavimų verslui, ypač smulkiam ir vidutiniam, supaprastinamą, licencijavimo mažinimą. Tačiau partija numato reguliavimus lietuvių kalbos vartojime. Darbo santykių, kuriuose reguliavimai yra itin dideli ir žalingi, partija neaptaria.
 
Švietimo, sveikatos bei pensijų reformos
 
Aukštas mokslas nemokamas visiems, tačiau raginama pabaigti reformą, kuri bent jau iki šiol judėjo priešinga – mokamo mokslo – kryptimi.
 
Sveikatos srityje pasiūlymai prieštaringi – viena vertus partija už visų būtinų medicinos paslaugų valstybinį finansavimą, tačiau čia  pat pasisako už paskatas darbdaviams investuoti į dirbančiųjų sveikatą, neapmokestinant papildomo sveikatos draudimo įmokų. Bet jei viskas apmokama iš Ligonių kasų biudžeto – tai kas dar papildoma? Partija kompensuotų ligų gydymą, o ne vaistų vartojimą, nors to akivaizdžiai nepakanka, siekiant padidinti paciento vaidmenį medicinoje.
 
Partija suvienodintų vyrų ir moterų pensinį amžių, tik neaišku, į kurią pusę – ir tai vienintelis su pensijomis susijęs pasiūlymas.
 
Valstybės tiesioginis dalyvavimas ekonomikoje
 
Valstybė ekonomikoje dalyvautų kaip gėrybių dalintoja – tai dominuojanti linija programoje.
 
Prielaidos socialinėms problemoms spręsti
 
Visas socialines problemas siūloma spręsti gausaus ir netaiklaus (visuotinio) finansavimo būdu, tačiau tai nei realu, nei išmintinga.
 
Valstybės valdymo ir savivaldos pertvarka
 
“Jaunosios Lietuvos” rinkimų programoje, jeigu tokia ją galima pavadinti, nuostatų, o tuo pačiu ir konkrečių įsipareigojimų rinkėjams, valstybės valdymo ir savivaldos klausimais beveik nėra. Partija pasisako, kad rinkimuose būtų atsisakyta turto cenzo kandidatams (ką tai reiškia, matyt galėtų paaiškinti tik patys jaunalietuviai), už rinkimų teisės suteikimą asmenims nuo 16 metų (tik dėl to, kad “jaunalietuviai”?), už tiesioginius seniūnų rinkimus, už „tautinio lietuvio“ statuso suteikimą svetur gyvenantiems lietuviams (išpopuliarėjęs lenko “kortelės” variantas?)
 
Kova su korupcija 
 
Partijos programa, kaip ir jos pagrindinis sūkis „Mes triuškinsime mafiją“, tėra deklaratyvių nuostatų rinkinys. Jokio konkretumo kaip ketinama įgyvendinti pagrindinį šūkį. Taip pat programoje abstrakčiai teigiama, jog partija yra už tai, kad būtų ženkliai sugriežtinta kova su politinės korupcijos apraiškomis. Baudžiamoji atsakomybė už korupciją turi būti padidinta; už tai, kad teismų sistema būtų atvira ir atskaitinga visuomenei. Piliečiai turi dalyvauti ir parenkant teisėjus, ir vertinant jų veiklą.
 
Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas
 
„JL” programa visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje yra abstrakti ir fragmentiška, nenurodomos konkrečios priemonės kaip bus įgyvendinti siekiami tikslai, apsiribojama išvardijimu už ką pasisako partija. Dalis partijos pateikiamų pasiūlymų (mirties bausmės grąžinimas, homoseksualistų paradų uždraudimas) prieštarauja pamatiniams europinės teisės principams, kurių partija neturi galimybės pakeisti. Todėl jų įvykdymas įmanomas tik ignoruojant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus. Tokios partijos nuostatos skatina teisinį nihilizmą, prieštarauja europinei teisei, kuri yra sudėtinė Lietuvos teisinės sistemos dalis. Lieka neaišku ir kaip bus įgyvendintos kitos partijos nuostatos, kaip kad „už tai, kad būtų sutriuškinti mafija ir banditai“ arba „už tai, kad teismų sistema būtų atvira ir atskaitinga visuomenei“, nes nenurodomos konkrečios priemonės kaip ketinama to pasiekti, nenurodoma kaip bus sprendžiamos problemos policijos ir teismų sistemose. Konkretizavimo trūksta ir nuostatoms, kuriomis siekiama padaryti kiekvienam prieinamą pirminę teisinę pagalbą (nėra finansinio pagrindimo ir nenurodytos konkrečios priemonės), taip pat lieka neaišku, kodėl už aukos patirtą žalą valstybė jos išieškojimo prievolę turi prisiimti tik kai padaryti sunkūs, o ne visi nusikaltimai. Programa yra aiškiai populistinė, o jos įgyvendinimas neigiamai atsilieptų teisinės valstybės vystymuisi.
 
Užsienio politika  ir krašto saugumas
 
„Jaunosios Lietuvos“ nuostatos užsienio politikos klausimais gana lakoniškos, bet ne visuomet aiškios. Ironiška, kad patys „jaunalietuviai“ skelbia sieksiantys, kad „užsienio politikoje Lietuva pereitų nuo savo pozicijos deklaravimo prie konkrečių tarptautinių problemų sprendimų siūlymų”. Tačiau be įprastų šūkių apie tai, kad bus siekiama, jog Lietuva “aktyviai gintų savo nacionalinius interesus” ar būtų “užtikrinta Lietuvos energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos”, programoje didesnio konkretumo nėra.
Tiesa, “Jaunoji Lietuva” remia Ukrainos ir Gruzijos narystę NATO, siekia skatinti bendradarbiavimą su Karaliaučiaus kraštu bei mano, kad Baltarusijai turėtų būti “suteikta galimybė įsilieti į transatlantines ir europines struktūras.”
 
Kultūros politikos perspektyva
 
Kultūros politikos pagrindinė linija išreikšta pakankamai aiškiai – tai lietuvybės puoselėjimas. Turi būti ugdomas pilietiškas ir kūrybingas patriotas, visiems užsienyje gyvenantiems lietuviams išlaikomas ,,tautinio lietuvio“ statusas (visos, tik ne politinės, piliečio teisės), viešajame gyvenime vartojami užrašai tik lietuvių kalba, oficialiuose dokumentuose vardai ir pavardės rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles. Puoselėjama lietuvių etnokultūra, ji skleidžiama ir kitose šalyse. Tokia kultūros politika nekuria nei kitoms kultūroms atviros, nei pasaulyje konkurencingos kultūros. Įgyvendinus šią politiką, gresia virtimas ,,kepurinių“ Lietuva, t. y. nieko kita pasauliui negalinčia parodyti šalimi, nes profesionaliam šalies menui neskiriama jokio dėmesio, bus didinamas susipriešinimas su tautinėmis mažumomis, skatinamos homofobiškos nuotaikos visuomenėje (norima uždrausti homoseksualų paradus ir santuokas). Programoje nenurodoma, kokiomis priemonėmis bus įgyvendintos partijos nuostatos, pateikiami nepamatuoti ir finansiškai nepagrįsti pasiūlymai, kaip kad pinigų sumos skirimas kiekvienam moksleiviui knygoms ir kultūros paslaugoms įsigyti.
 
Jaunimo politika
 
Nors yra keletas nuostatų, susijusių su jaunimu ir jo gyvenimo sąlygų gerinimu – pagalba įsidarbinant, vaikų užklasinės veiklos skatinimas, rinkimų teisė nuo 16 m. -, jose nevisada jaunimas paminimas kaip tikslinė grupė (padėti įsidarbinti Lietuvoje reikia todėl, kad jaunuoliai neišvyktų į užsienį), nepagrindžiama tokių nuostatų įgvendinimo būtinybė, nauda visuomenei.
 
Akcentai
 
Ką partijos programa reiškia kiekvienam gerovę kuriančiam piliečiui?
 
Skaitant šia programą, galima greitai įsijausti į visuotinį nemokamą gyvenimą. Tačiau partija pamiršta, kad pietų už dyką nebūna, tad kuriančiam gėrybes piliečiui būtų nepakeliamai sunku išmaitinti gausą valgančių „už dyką“. Programos nuostatų negalima vertinti kaip galinčių turėti teigiamų pasekmių valstybei ir visuomenei.
 
Nenuoseklumai programoje.
 
Sveikatos priežiūros paslaugos - visos ir visiems nemokamos, tačiau siūloma skatinti papildomą sveikatos draudimą, kuriam visuotinės nemokamos medicinos terpėje tiesiog neįmanoma rastis.
 
Nerealūs ir neapgalvoti pasiūlymai.
 
„Už tai, kad valstybė visiems skurdžiau gyvenantiems kompensuotų šilumos, elektros, dujų, vandens ir būtinųjų prekių ir paslaugų kainų augimą.“
 
 
„Jaunosios Lietuvos“ programos vertinimas (skalė: -2-labai blogai; -1-blogai; 0–neturi įtakos, neužsiminta; 1–gerai; 2-labai gerai)
  
LLRI
Partijos programos sritis
Prielaidos ekonomikos augimui
Nuoseklumas
Realistiškumas
Konkretumas
Mokesčių politika
-2
1
1
0
Reguliavimo reforma
0
1
0
-1
Reformos
Sveikatos
-1
-2
-2
0
Švietimo
-2
-2
-1
-1
Pensijų
0
0
0
-2
Valstybės tiesioginio dalyvavimo ekonomikoje politika
-2
2
-2
-1
Prielaidos socialinėms problemoms spręsti
-2
2
-2
0
 
 
Partijos programos sritis
Prielaidos efektyviam valstybės veikimui
Nuoseklumas
Realistiškumas
Konkretumas
Valstybės valdymo ir savivaldos pertvarka
0
0
0
0
Kova su korupcija, skaidrumo didinimas
0
-2
-1
-1
Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas
-2
-2
-2
-2
Užsienio politika ir krašto saugumas
-1
-1
-1
-1
Kultūros politikos perspektyva
-2
1
-1
-1
Jaunimo politika
0
0
0
0
 
Rinkimines nuostatas analizavo VU TSPMI mokslininkai: Dr. Vitalis Nakrosis, Dr. Alvidas Lukošaitis, Ruslan Golubov, Dr. Algimantas Jankauskas, Mindaugas Kluonis, Dr. Tomas Janeliūnas, Monika Verbalytė ir LLRI ekspertai.