Jasinskio g. 16a
LT-01112 Vilnius
Tel: 25 26 255
Faks.: 25 26 258
LLRI@LRinka.Lt
 

LT  |  EN

 |   |   |   | 
Atgal  | Spausdinti  | Skaityti

LLRI ir TSPMI projektas PILIEČIŲ PASIRINKIMAS 2008: Tautos prisikėlimo partijos rinkiminių nuostatų analizė

2008-09-29
Rinkiminių nuostatų analizė
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ir VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) projekto „Piliečių pasirinkimas 2008“ dalis. 16 rinkimuose dalyvaujančių partijų pagal rinkimų biuletenių numerius vertinamos pagal prielaidas ekonomikos augimui, nuoseklumą, realistiškumą, konkretumą ir atitikimą deklaruojamoms vertybėms. Jūsų dėmesiui, 9 numeriu rinkimų sąraše esančios Tautos prisikėlimo partijos rinkiminių nuostatų analizė.
 
Rinkimai šiandien – programa rytoj?
Bendras vertinimas
 
TTP Seimo rinkimams programos nėra pateikusi, kadangi 10 abstrakčių šūkių negali būti laikomi programa. Įdomu tai, kad savo bendrojoje programoje partija teigia, kad ji yra bendros nuostatos, o konkretūs uždaviniai bus dėstomi rinkimų programose, tačiau rinkimų programa apsiriboja dar bendresniais šūkiais, nei bendroji partijos programa. Akivaizdu, kad 2008 metų Seimo rinkimams TPP konkrečių uždavinių suformuoti arba nesugebėjo, arba juos slepia nuo visuomenės. Tokiu atveju rinkėjui teks apsispręsti arba eilinį kartą remiantis partijos ,,veidais“ ir partijos pirmininko asmenybe, arba intuicija, bandant ,,nujausti“, kokios politikos imsis ši partija.
 
TPP rinkiminiai šūkiai “susukti” jos lyderiui būdingu stiliumi: šmaikščiai, bet atidžiau pasižiūrėjus, po ketverių metų atsiskaitinės ne partija rinkėjams, o rinkėjai patys sau turės pasakyti, kaip jiems sekėsi būti “ištikimiems savo Tėvynei”, “šviesti jaunimą ir gerbti senolius”, “darbadieniais dirbti savo labui”, “gyventi sveikai”, “kelti savo dvasią į aukštumas”...
Tik dešimt vientisinių sakinių, pigiai sumaišius tikintiesiems brangius dešimt Dievo įsakymų su verbis vulgaris žanru, - tai tokia partijos rinkimų programa. Ir jokių rimtesnių partijos įsipareigojimų ar priemonių, kaip bus pasiekti kokie nors tikslai.
 
Politikoje tai vadinama populizmu. Beje, rinkėjams politikos ekspertai rekomenduoja paprasčiausią šio bjauraus viruso atpažinimą: jeigu partija neigia idėjų (ideologijos) reikšmę, nepripažįsta nei “dešinės”, nei “kairės”, o  kalba tik apie kokį nors “ėjimą pirmyn”, “veikimą drauge bendram labui” ir pan., - kaip sykis ir bus populizmas.
 
Apskritai, vertinant TPP ir kitų į ją panašių partijų pasirengimą eiti į akistatą su rinkėjais, kyla principinis klausimas, - ar galima tokias partijas, kurios neturi parengtų rinkimų programų, registruoti rinkimams? Ar ne čia prasideda valdžios, politinių partijų ir demokratijos kompromitavimas?
 
Partijos programa nėra įprasta. Ji susideda iš dešimties sakinių/punktų, suformuluotų dešimties dievo įsakymų tonu, iš kurių naudos nedaug -  tai tėra skambūs ir pompastiški šūkiai, mažai pasakantys apie partijos ketinimus Seime. Stebina tai, jog tai vienintelis viešas partijos rinkiminių nuostatų pareiškimas.
Visai kitą įspūdį galima susidaryti iš atsakymų į užduotus klausimus, kurie yra labai lakoniški, tačiau daugeliu atvejų taiklūs ir apčiuopiantys problemas bei siūlantys konkrečius sprendimus. Matant tokį akivaizdų skirtumą tarp viešai skelbiamos partijos programos bei atsakymų į klausimus susidaro įspūdis, jog yra didelis neatitikimas tarp to, kas norima pateikti rinkėjui ir kas deklaruojama atsakymais į užduotus konkrečius klausimus programos vertintojams. Taigi, tautos prisikėlimo partijos rinkiminės nuostatas galima apibūdinti kaip „nepaklausus – nesužinosi“.
 
Mokesčių politika
 
Jokių partijos rinkiminių nuostatų nei partijos programoje nei atsakymuose į klausimyną išreikta nėra.
 
Reguliavimo politika
 
Visi partijos pasiūlymai nukreipti į valstybės reguliavimo mažinimą. Partija žada didinti darbo rinkos lankstumą mažinant įstatyminį darbo santykių reguliavimą ir palikti jį kolektyviniams susitarimams. Teritorijų planavimo srityje žadama atsisakyti žemės tikslinio naudojimo paskirties, be to nustatyti terminus valstybinėms institucijoms bei savivaldybėms per kuriuos turi būti atliktos su teritorijų planavimu susijusios procedūros. Kaip priemonės ekonomikos augimui užtikrinti įvardijamos verslą kontroliuojančių institucijų bei biurokratinių procedūrų mažinimas, nurodomos konkrečios valstybinių funkcijų atsisakymo ar mažinimo sritys (pvz. apsaugos policija, Alkoholio ir tabako kontrolės tarnyba). Žadama mažinti valstybės reguliuojamų sričių kiekį, tačiau šio pažado nekonkretumas verčia suabejoti jo realumu. Išreiškiama nuostata, jog valstybės reguliavimas neturi apimti šeimos apibrėžimo.
 
Švietimo, sveikatos bei pensijų reformos
 
Sveikatos apsaugos srityje partija išreiškia poziciją, kurios įgyvendinimas reikštų sveikatos apsaugos sistemos pamatinių principų gerinimą. Siekiama reformuoti sveikatos draudimo modelį įgyvendinant „sutartinius santykius tarp paciento, draudiko ir gydymo įstaigos“.  Žadama suteikti pacientui laisvę tam tikromis sąlygomis disponuoti ir kontroliuoti savo kaupiamas lėšas bei galimybę nukreipti jas ne tik į gydymą ir reabilitaciją, tačiau ir į profilaktiką bei diagnostiką. Nors pasiūlymas nėra konkretus, partija išreiškia poziciją, jog sveikatos apsaugos sistemoje būtent pacientas kaip paslaugos gavėjas turi būti pagrindinis sprendimų priėmėjas. Taip pat žadama suvienodinti privačių ir valstybinių gydymo įstaigų darbo sąlygas ir taip skatinti konkurenciją. Partija kritikuoja kompensuojamų vaistų sistemą dėl jos neskaidrumo, tačiau nepateikia konkrečių priemonių kaip ją reformuoti.
 
Nors antras pagal svarbumą partijos prioritetas yra švietimo reforma, konkrečios jos gairės nėra aprašytos. Deklaruojami tikslai yra  užtikrinti aukštojo mokslo kokybės kontrolę bei biudžetinio finansavimo orientavimą į rinkos poreikius, tačiau būdais, kaip tą padaryti, partija su rinkėjais pasidalinti nepanoro. Pats tikslas visiškai nekonkretus, juk deklaruojama, jog kokybė užtikrinama bei finansavimas į rinkos poreikius orientuojamas ir dabartinėje švietimo sistemoje – o taip toli gražu nėra. Siekiama mažinti bendro lavinimo mokyklų biurokratinę naštą bei didinti aukštųjų mokyklų turto valdymo autonomiją – vėlgi, tikslas geras, bet priemonių nepateikta.  Rinkėjui pateikiamas „saldainis“ – partijos ambicija įkurti bent vieno į šimtą geriausių pasaulio universitetų patenkančio universiteto padalinį. Čia jaučiamas partijos pozicijos nenuoseklumas – viena vertus norima didinti aukštųjų mokyklų autonomiją, kita vertus – universitetų padalinių steigimas laikomas valstybine prerogatyva.
 
Vienintelė partijos išreikšta nuostata pensijų reformos srityje – bus didinamos privataus pensijų kaupimo apimtys. Nors vertinti partijos nuostatas pensijų reformos srityje pagal vieną lakonišką atsakymą yra rizikinga, visgi jis yra konkretus, aiškus ir teigiamas.
 
Valstybės tiesioginis dalyvavimas ekonomikoje
 
Partija neišreiškia siekio nei privatizuoti, nei nacionalizuoti, taip pat nenumatomos naujos subsidijos ar jau esamų naikinimas. Biudžeto srityje išreiškiamos teigiamos nuostatos: pasisakoma už biudžeto išlaidų augimo tempo mažinimą, biudžetu finansuojamų  sričių mažinimą, o pritarti žadama tik subalansuotam biudžetui.
 
Prielaidos socialinėms problemoms spręsti
 
Partijos rinkiminių nuostatų įgyvendinimas gerintų sąlygas socialinėms problemoms spręsti. Pasisakoma už paramos skirstymą pagal gavėjo turtinę padėtį, taip pat pasisakoma už vieningą socialinės paramos išmoką. Žadama reformuoti socialinės apsaugos sistemą ženkliai mažinant išlaidas jos administravimui.
 
Valstybės valdymo ir savivaldos pertvarka
 
Vienas iš TPP rinkimų programoje pateikiamų „universalių postulatų“ skamba taip: „Neturėk kitos Tėvynės, tik vieną Lietuvą“.  Ką norima juo pasakyti, paliekame spręsti skaitytojui. Konkrečių valstybės valdymo ir savivaldos politikos priemonių nepateikiama.
 
Kova su korupcija
 
TPP abstrakčiai žada mažinti biurokratinių procedūrų apimtis bei skatinti skaidrų viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimą. Žadama siekti sukurti skaidrią ir efektyvią maksimaliai centralizuotų viešųjų pirkimų sistemą. Kaip vieną iš būdų sumažinti korupciją, partija numato stiprinti lobistinės veiklos institutą. Deja, tačiau plačiau apie šią priemonę nieko nekalbama, tad nėra aišku, ką konkrečiai partija ketina daryti. Galiausiai, deklaratyviai įsipareigojama neimti kyšių ir kitiems neleisti to daryti.
 
Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas
 
Nuostatų visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje partija rinkimų programoje nepateikia, tačiau atsakydama į anketos klausimus, nurodo, kad ketinama mažinti etatus policijos sistemoje (atsisakant apsaugos policijos) ir pataisos įstaigose, tačiau šios nuostatos nauda, kalbant apie pataisos įstaigas abejotina, kadangi mažinant pataisos įstaigų darbuotojų skaičių gali nukentėti šių įstaigų darbo kokybė bei sumažėti nusikaltusių asmenų reintegracijos į visuomenę galimybės. Partijos nuostatų įgyvendinimas visiškai tikėtinas, tačiau visiškai neprisideda prie problemų sprendimo teisėsaugos srityje.
 
Užsienio politika ir krašto saugumas
 
Rinkimų į Seimą programoje nėra kalbama apie užsienio politiką ar nacionalinį saugumą. Atsakymuose į konkretų klausimą dėl galimų pokyčių Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politikoje galima užtikti tik visiškai abstrakčią ir net logikos prasme neaiškią nuostatą „peržiūrėti išlaidas krašto apsaugos struktūrai ir efektyvumui, suvokiant, kad šiuolaikinių technologijų akivaizdoje jos yra neproporcingos generuojamam saugumo lygiui ir neužtikrina pageidaujamo“.
 
Kultūros politikos perspektyva
 
Iš rinkimams pateiktos programos formos (10 priesakų) būtų galima pamanyti, kad TPP atstovauja konservatyviai ideologijai. Be to, liepiamosios nuosakos vartojimas, priesakas turėti tik vieną Tėvynę, o būnant ne joje bent garsinti Lietuvą, aliuzijos į krikščionišką etiką (,,nežudyk, nevok, negeisk svetimo turto, nekalbėk netiesos“, ,,mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį“), dėmesys dvasinėms vertybėms (,,kelk savo dvasią į naujas aukštumas, padėk prisikelti kitiems“) irgi leidžia padaryti tą pačią išvadą. Visgi atsakymuose į pateiktos anketos klausimus teigiama, kad partija nepritaria abortų uždraudimui, o šeimos apibrėžimas neįeina į valstybės reguliavimo sritį. Bendroji partijos programa patvirtina tiek patriotinį piliečių ugdymą, santykių su išeivija palaikymą, ,,dvasinio prisikėlimo“ nuotaikas, tiek nuostatas dėl šeimos ir abortų. Konkrečių su kultūros politika susijusių nuostatų nepateikiama.
 
Jaunimo politika
 
Ką norima pasakyti priesaku ,,šviesk jaunimą, nes jis – Tėvynės ir tautos ateitis“, paliekame spręsti pačiam skaitytojui. Konkrečių jaunimo politikos priemonių nepateikiama.
 
Akcentai
 
Ką partijos programa reiškia kiekvienam gerovę kuriančiam piliečiui?
 
Teigiama nuostata, kad valstybė neturėtų apibrėžti, kas laikoma šeima, o parama būtų orientuota į vaikus, o ne santuokinį statusą. Įgyvendinus minėtą nuostatą stiprėtų teisinė valstybė, kuri grindžiama visų asmenų lygybe prieš įstatymą.
 
Nenuoseklumai programoje.
 
Partija teigia, kad rinkimų programa turėtų sukonkretinti bendrąją partijos programą ir suformuluoti konkrečius uždavinius, tačiau kaip rinkimų programą pateikia 10 dar nekonkretesnių šūkių.
 
Visos nuostatos labai abstrakčios ir jas galima interpretuoti, kaip tiktai nori, o to rinkimų programoje būti neturėtų – jos funkcija yra didesnio aiškumo, konkretumo ir partijos veiklos, patekus į Seimą, prognozuojamumo suteikimas.
 
 
Tautos pirsikėlimo partijos  vertinimas (skalė: -2-labai blogai; -1-blogai; 0–neturi įtakos, neužsiminta; 1–gerai; 2-labai gerai)
 
 
LLRI
Partijos programos sritis
Prielaidos ekonomikos augimui
Nuoseklumas
Realistiškumas
Konkretumas
Mokesčių politika
0
0
0
0
Reguliavimo reforma
2
2
2
1
Reformos
Sveikatos
2
1
1
0
Švietimo
0
0
0
-1
Pensijų
2
2
2
2
Valstybės tiesioginio dalyvavimo ekonomikoje politika
1
1
1
1
Prielaidos socialinėms problemoms spręsti
2
2
2
2
 
 
Partijos programos sritis
Prielaidos efektyviam valstybės veikimui
Nuoseklumas
Realistiškumas
Konkretumas
Valstybės valdymo ir savivaldos pertvarka
-2
-2
-2
-2
Kova su korupcija, skaidrumo didinimas
0
-1
-1
-1
Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas
-2
-2
-1
-1
Užsienio politika ir krašto saugumas
0
0
0
-2
Kultūros politikos perspektyva
0
-2
-1
-2
Jaunimo politika
0
0
0
-2
 
 
LSDP rinkimines nuostatas analizavo VU TSPMI mokslininkai: Dr. Vitalis Nakrosis, Dr. Alvidas Lukošaitis, Ruslan Golubov, Dr. Algimantas Jankauskas, Mindaugas Kluonis, Dr. Tomas Janeliūnas, Monika Verbalytė ir LLRI ekspertai.