Jasinskio g. 16a
LT-01112 Vilnius
Tel: 25 26 255
Faks.: 25 26 258
LLRI@LRinka.Lt
 

LT  |  EN

 |   |   |   | 
Atgal  | Spausdinti  | Skaityti

LR Prezidento Valdo Adamkaus metinio pranešimo komentaras

Guoda Steponavičienė, LLRI ekspertė
2000-04-21
Komentaras, Žinių radijas
Vakar, balandžio 20 d., Lietuvos Respublikos prezidentas perskaitė savo metinį pranešimą. Pranešime galima įžvelgti daug pjūvių, daug nagrinėjamų temų. Šiandien aš norėčiau paminėti kelias iš jų. Tai Lietuvos valdžios ir piliečių santykiai bei valdžios politinė valia. Valdžios ir piliečių santykių pobūdis yra esminis veiksnys, nulemiantis ekonominės, socialinės, kultūros ir kitų sričių politikos principus. O politinė valia būtina reformoms vykdyti. Ekonominių reformų poreikis Lietuvoje akivaizdus. Pačioje pranešimo pradžioje Prezidentas kalba apie permainas, prie kurių daugeliui žmonių sunku prisitaikyti. Tačiau tos permainos būtinos tam, kad būtų sukurtos prielaidos ateityje gyventi geriau.
          
Aptardamas būdus, kaip pakelti Lietuvos žmonių gerovę, Prezidentas visų pirma kalba apie verslo sąlygas: mokesčius, biurokratiją ir kitus verslo reguliavimus. "Turime Lietuvoje sukurti pastovias ir palankias, dirbtinių biurokratinių kliūčių nevaržomas verslo sąlygas". "Mano supratimu", - teigia Prezidentas, - "tai pagrindinė priemonė verslui atsigauti, kartu - ir žmonių gerovei augti". Pranešime nuskamba raginimas Vyriausybei, verslo Saulėtekio darbuose neapsiriboti vien daliniais sprendimais. Taigi, pabrėžiama, kad ekonomikoje pagrindinis veikėjas yra pilietis, o ne valdžia, ir kad jo iniciatyvos turi būti išlaisvintos.
          
Antras, aspektas valdžios ir piliečių santykiuose, kaip valstybės valdžia elgiasi su piliečių pinigais: pastebima, kad valdžios institucijose dar daug neūkiškumo, nereikalingų, besidubliuojančių funkcijų. Trūksta valstybės tarnautojų asmeninės atsakomybės. "Tikiuosi, kad pagaliau bus padaryti konkretūs ir valingi sprendimai, kurie realiai sumažins biurokratijos galią ir jos išlaikymo išlaidas", - teigia valstybės vadovas.
          
Prezidentas kalba apie Valdžios valią keisti, apie politinę valią ir apie tiesos sakymą žmonėms. Minimas ryškiausias - žemės ūkio - pavyzdys. Į žemės ūkį sukišta daugybė pinigų ir dar daugiau pažadų. O rezultatai apgailėtini. Prezidentas cituoja patikėjusių valdžios pažadais žmonių laiškus. Iš tiesų, kaime padėtis bloga. Prezidentas tai puikiai supranta. Kaip supranta, tikriausiai, visi Lietuvoje. Tačiau Jo Ekscelencija išdrįsta garsiai pasakyti, kad subsidijų didinimas ir mūsų rinkos uždarymas nuo kitų šalių produkcijos žemės ūkio problemų neišspręs. "Stiprus žemės ūkis bus tik konkuruodamas rinkoje", - teigia valstybės vadovas. Noriu atkreipti klausytojų dėmesį į tai, kad tai pirmas kartas, kai aukštas politikas, viešai pripažįsta, kad subsidijų didinimo ir rinkos izoliavimo politika kaimą veda į niekur.
          
Prezidentas daug kur kalba apie orientaciją į ateitį, naująją politiką, modernią valstybę, atsivėrimą pasauliui. Minimos ir kitos sritys, kuriose reformos yra pribrendę ir turi galų gale įsikūnyti: tai Pensijų sistema, švietimas, sveikatos apsauga, energetika.
          
Kalbėdamas apie šiandieninius ekonomikos sunkumus Prezidentas teigia: "Krizės ženklai rodo ne ką kita, o neįgyvendintų reformų kainą".
          
Ir baigti savo trumpą komentarą apie platesnio aptarimo vertą Prezidento kalbą norėčiau posakiu - geriau vėliau, negu niekad. Čia apie reformas.