Jasinskio g. 16a
LT-01112 Vilnius
Tel: 25 26 255
Faks.: 25 26 258
LLRI@LRinka.Lt
 

LT  |  EN

 |   |   |   | 
Atgal  | Spausdinti  | Skaityti

Pagalbos ranka būsimai valdžiai

2000-07-01
Redakcinis, "Laisvoji rinka" 2000 Nr. 3
Rinkimų metai yra ypatingi ne tik politikams. Žmonėms tai yra metai, kai mintys vis dažniau krypsta prie politikos, kai žodžiu virsta iki tol slaptos viltys, o pačių vilčių - padaugėja. Nors vilčių spektras beribis, visgi galima apibendrinti, ko dauguma žmonių nori iš valdžios. Dauguma žmonių nori sąlygų GERESNIAM GYVENIMUI. T.y. tokiam, kai gali dirbti darbą, kuris yra pragyvenimo šaltinis ir teikia žmogišką pasitenkinimą.
 
Pragyvenimą įvairūs žmonės supranta skirtingai. Vienam tai - galimybė išmaitinti šeimą, turėti būstą, apsirengti, nuvykti į reikiamą vietą. Kitam ne mažiau svarbu patenkinti įvairius kitus poreikius - skaityti, nueiti į teatrą, koncertą, sportuoti, bendrauti, keliauti, pramogauti. Interesai, asmeniniai prioritetai ir galimybės keičiasi visąlaik ir kiekvienam.
 
Niekas neturi teisės trukdyti žmonėms siekti šių tikslų, jei tik tai nepažeidžia kitų žmonių teisių. Tik tuomet, kai žmogus turės laisvas galimybes veiklai ir pats priims sprendimus, t.y., laisvos rinkos sąlygomis, jis galės įgyvendinti didžiausią įmanomą dalį šių tikslų. Tačiau šiandien visuomenėje egzistuoja ne tik privatūs, bet ir politiniai sprendimai, kuomet valdžia pasako, ko žmonėms reikia, arba nustato priemones šiems poreikiams patenkinti. Valdžia yra linkusi spręsti žmonių problemas, nors paprastai tai yra meškos paslauga - privatūs mechanizmai sugriaunami, o valdiški veikia blogai. Visuomet atsiranda politikų, kurie prieš rinkimus žada tik tai, ką nori girdėti rinkėjai ar jų grupės, nors tokie pažadai ir būtų nepagrįsti, o siūlomos priemonės tikslams pasiekti tik prikurtų naujų problemų.
 
Tačiau visuomenė tampa vis reiklesnė politikams. Kaip įmonės valdytojas privalo išmanyti ekonomiką ir valdymo meną, kaip kompiuterių specialistas privalo išmanyti skaitmeninių technologijų pasaulį ir programinės įrangos gudrybes, taip ir politikas privalo žinoti, kokiais dėsniais remiantis gyvena ir kuria gėrybes visuomenė, kokiais motyvais grindžia savo žingsnius gyvenimo kelyje ŽMOGUS. Tokios žinios apsaugo politikus ir visuomenę nuo siekio sukurti santvarką, kuri kėsinasi pakeisti žmogaus prigimtį, taip pat ir nuo siekio sukurti santvarką, kurios paskiros idėjos skamba gražiai, bet kartu sudėjus sudaro neįmanomą, negyvybingą derinį.
 
Kaip gi susigaudyti rinkėjui, kuri iš prieš rinkimus siūlomų politikų yra teisinga politika? Kaip politikui parengti tokį veiksmų planą, kuris leistų sėkmingai pasiekti keliamus tikslus? Ir vieniems, ir kitiems būtina žinoti, kokie dėsniai valdo visuomenės gyvenimą, nes tik suvokiant dėsnius galima įžvelgti, kokios politikos reikia norimam rezultatui pasiekti. Tai dažnai nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Juo labiau, kad priimant konkrečius sprendimus, teikiant konkrečius siūlymus, pagrindiniai principai dažnai tiesiog pamirštami.
 
Politikus dėl tokių klaidų galima ir verta kritikuoti. Tačiau Lietuvos laisvosios rinkos institutas ėmėsi spręsti sunkesnį uždavinį - dar iki viešai paskelbiant partijų rinkimų į Seimą programas nuosekliai išdėstyti, kokiais principais turi vadovautis politinė programa, jei norima, kad jos įgyvendinimas atneštų žmonėms kuo daugiau gerovės. Šie principai, būtinų reformų kryptys bei ligšiolinės politikos įvertinimai yra pateikti neseniai pristatytoje Lietuvos laisvosios rinkos instituto "Knygoje 2000 - 2004 metų Seimo nariams ir rinkėjams".
 
Knyga nepateikia atsakymų į visus prieš rinkimus iškylančius klausimus, bet ji padeda susiorientuoti galimų atsakymų įvairovėje ir parodo kryptį, kurią pasirinkus galima rasti atsakymą į klausimą - kaip padaryti žmonių gyvenimą Lietuvoje turtingą ir teisingą. Šis leidinys yra skirtas visiems, kurie nuoširdžiai nori žmonėms gerovės, santarvės, moralinio komforto bei ieško realių, link jų vedančių kelių.